REGULAMIN POBYTU GOŚCI W DOMU PRACY TWÓRCZEJ  STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY POLSKICH

§1

1. Pokoje wynajmowane są na doby.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o 14:00 i kończy o godz. 11:00
3. Gość hotelowy może zająć bez dodatkowych opłat pokój na 3 godziny wcześniej w dniu , w którym rozpoczyna się doba hotelowa, jeżeli pokój jest wolny.
4. W przypadku przedłużenia przez Gościa hotelowego pobytu w hotelu na część doby hotelowej w czasie od godz.11:00 do godz. 20:00 (8.) dolicza się do rachunku należność za pół doby hotelowej , za przedłużenie pobytu ponad godz.20:00 (ponad 8 godzin) należność liczy się za całą dobę.

§2

1. Najmując pokój hotelowy Gość określa czas swego pobytu w hotelu, a w przypadku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
2. Życzenie przedłużenia pobytu poza wskazany w dniu przybycia Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10 każdego dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia hotelowego, co jednak nie wiąże hotelu.
3. Dom Dziennikarza może nie uwzględnić życzenia o przedłużeniu najmu pokoju w przypadku braku miejsc hotelowych.

§3

W pokoju 2-osobowym, drugie miejsce może być wynajęte na życzenie lub za zgodą Gościa hotelowego wynajmującego ten pokój.

§4

Opłaty za pobyt w Domu Dziennikarza Goście uiszczają przy rejestracji w recepcji z góry.

§5

Obsługa Domu Dziennikarza ma obowiązek:
1. Bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi, zastrzeżenia odnośnie usterek w funkcjonowaniu urządzeń hotelu oraz czystości i porządku – przez podjęcie czynności mających na celu usuniecie usterek i braków.
2. Dom Dziennikarza świadczy nieodpłatnie na życzenie Gości usługi:
a) przyjmowanie w depozyt rzeczy wartościowych,
b) budzenie o oznaczonej godzinie,
c) przyjmowanie bagażu na przechowanie.

§6

Odpowiedzialność hotelu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług hotelu regulują przepisy art. 846 – 849 kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 16 z 1964rr poz. 93) wraz z późniejszymi zmianami.

§7

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.11.1964r. w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady, z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 1 poz2 z 1965r. oraz D. U. nr 45 poz. 225 z 1985r.).
Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest istotnie ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu w recepcji.

§8

Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną za pobyt opłatę.

§9

Osoby nie meldowane w hotelu, nie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.

§ 10

W hotelu należy zachować ciszę od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.

§ 11

W pokojach hotelowych nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń lub aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń (z wyjątkiem maszynek do golenia i suszarek do włosów).

§ 12

Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów .W przypadku stwierdzenia włączenia się alarmu z powodu dymu, kosztami przyjazdu Straży Pożarnej zostanie obciążona osoba, która złamała zakaz, plus koszty ozonowania pokoju – 500 zł.

§ 13

Przy każdorazowym opuszczeniu hotelu należy wyłączyć wszystkie światła, a klucz od drzwi do pokoju po ich zamknięciu należy pozostawić w recepcji.

§ 14

Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

DYREKTOR

Domu Pracy Twórczej
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Nasze Pokoje
Nasze pokoje, wyposażone w nowe komfortowe meble zapewnią Państwu doskonałe zaplecze do wypoczynku w miłej i ciepłej atmosferze. Sprawdź naszą ofertę!
Gastronomia
Gorąco polecamy kuchnię inspirowaną dawnymi obyczajami, bogactwem typowym dla regionu lubelskiego, stwarzając okazję do niezapomnianych doznań kulinarnych....
Sale Konferencyjne
W ciągu ostatnich kilkunastu lat funkcjonowania wyspecjalizowaliśmy się w obsługiwaniu gości biznesowych. Posiadamy sale konferencyjne i nowoczesny sprzęt audiowizualny.
Spacer Wirtualny
Sprawdź jak wygląda nasz lokal nie wychodząc z domu. Tutaj może się odbyć konferencja, wesele, tutaj można smacznie zjeść obiad i spędzić przyjemnie noc.